Obozy jeździeckie

Turnusy po 12 dzieci.

terminy:

I. 28.06-03.07 BRAK wolnych miejsc

II. 05.07- 10.07 BRAK wolnych miejsc

III. 12.07-17.07 2 wolne miejsca

IV. 19.07-24.07 9 wolnych miejsc

V. 26.07-31.07 5 wolnych miejsc

VI. 02.08-07.08 12 wolnych miejsc

VII. 09.08-14.08 8 wolnych miejsc

VIII 16.08-21.08 10 wolnych miejsc

Obóz dla dorosłych

Termin: 23.08-29.08 Pozostało 5 wolnych miejsc